Sjömanskap

Här listar jag en del av vad jag kommit fram till:

 • Lyssna på sjörapporten dagligen. Ta del av vädret via app; WeatherPro, Yr.no är bra. Följ utvecklingen av låg- och högtrycksfronterna och räkna ut vädret. Planera seglingen efter vädret. Segla inte i dåligt väder. Som fritidsseglare är det ju ganska onödigt. Men var inte rädd för vind.
 • Planera seglingsdagen. Lägg ut ungefärlig rutt på sjökortet och studera vad som händer längs färdvägen. Öva på sjökortets symboler i förväg. Torröva på enklare och svårare navigation.
 • Planera maten ombord i god tid och ha alltid fika redo.
 • Följ med på sjökortet under seglingen.
 • Planera alla moment ombord lite i förväg, tänk längre än näsan når, så kommer inte seglingsmomenten och händelser som överraskningar.
 • Öva på navigations- och båttermer för att få ett gemensamt språk med besättningen.
 • Gör upp i förväg vem som är navigatör och vem som är rorsman.
 • Kapten har det slutgiltiga ansvaret. Bland annat att se till att flera ombord kan navigera och segla båten.
 • Öva på några knopar; råbandsknop, dubbelt halvslag, dubbelt halvslag kring egen part, pålstek. Analysera behovet före tilläggning. Kanske behövs det några tampar med pålstekar redan före tilläggning.
 • Öva på olika förtöjningssätt samt att förtöja mot annan båt.
 • Besiktiga ankare+kätting före användning.
 • För loggbok.
 • Appen seapilot är bra. Du kan se vilken sjöfart som pågår i realtid.
 • Använd radarreflektor så att båten syns.
 • Gör rent bränslefiltren i båtmotorn varje år.
 • Städa och svabba/damma båten varje dag. Smuts, grus och mat hamnar lätt i kölsvinet och utvecklar en biotop som sedan kapten får städa bort. En rörig båt är dåligt sjömanskap.
Annonser

Senaste inläggen

Funderingar på investeringar

Nu står Gabina på land i en bra förvaring i Dragsmark. Så här på hösten och vintern funderar jag ibland vilka investeringar som behöver göras till båten. Just nu är det mest ny supstuga och hamnkapell som finns i tankarna.

De närmaste åren bör jag även investera i nya segel, installation av logg, inköp av VHF, ev inköp av transponder och inköp av radarreflektorer.

Är de någon som har idéer kring detta är ni mycket välkomna att kontakta mig (annars också såklart). Vilken väv är exempelvis lämpligast till kapellen?

 1. Välkommen till folkbåten Gabina Kommentera